Medics typewriter

Para sa Bayan ko

By Vince Tiu (Class 2024)

Para saan ba ang lahat ng pagkabigo?

Araw-araw parang unos sa luhang tumulo.

Rendahan ang lungkot at pagdududa.

Aral ito para sa mga susunod na kabanata.

Sabay-sabay tayong bumangon at lumaban.

Abutin ang pangarap na kinakamtan.

Bagong araw na naman.

Andaming pwedeng matutunan at malaman.

Yakap, kaibigan! At tayo’y makakalagpas din. 

Nag-aalab na damdamin ay ating panatilihin.

Konti na lang,

Oras na nating magsilbi para sa bayan.

Leave a Reply